Devletler yapay zeka konusunda endişeli

Teknoloji dünyasının gelişiminde önemli rol oynayan yapay zeka, tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle güvenlik temelli endişelere sebebiyet veren yapay zekanın, ilerleyen yıllarda devletler açısından milli güvenlik başlıkları arasında daha üst sıralara yerleşmesi bekleniyor.

Yapay zeka araçlarının giderek gelişmesi ve kullanımının yaygınlaşması, devletleri yapay zeka kaynaklı güvenlik açıklarına karşı önlem almaya zorluyor. Yapay zekanın gelişiminin siber saldırılarda yükselişe yol açacağı ve devlet destekli bilgisayar korsanlarının daha etkili hale geleceği vurgulanıyor.

Bu bağlamda 2023’ün sonuna doğru bazı devletler, yapay zekanın olası negatif sonuçlarının önüne geçmek ve güvenlik sağlamak amacıyla yapay zekanın kullanımını denetleyen ve kısıtlayan bir dizi yasa tasarısına imza attı.

ABD yönetimi, yapay zekadan kaynaklanan riskleri önlemeyi amaçlayan kapsamlı bir kararnameyi Ekim 2023’te çıkardı. ABD Başkanı Joe Biden’ın emriyle hazırlanan kararnameye göre, yapay zeka güvenliği için yeni standartlar getirildi.

Kararnameyle beraber ABD’lilerin yapay zeka sistemlerinin potansiyel risklerinden korunması amaçlanırken, bu sistemleri geliştiren şirketlerin güvenlik testi sonuçlarını ve diğer kritik bilgileri hükümetle paylaşması zorunlu kılınıyor.

Kararname kapsamında, kurumların güvenlik testleri için standartlar belirlemesi ve siber güvenlik risklerini ele alması gerekiyor. Kişilerin dolandırıcılıktan korunması amacıyla, yapay zekayla oluşturulan içeriğin tespit edilmesi ve doğrulanması için yeni kurallar getiriliyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve üye ülkeler de dünyadaki ilk “Yapay Zeka Yasası” konusunda yılın son ayında anlaşmaya vardı.

Gelecek yıl yürürlüğe girmesi beklenen AB’nin çıkardığı yasaya göre, yapay zeka sistemleri topluma zarar verme ihtimaline göre risk temelli bir yaklaşımla düzenlenecek. Yüksek riskli yapay zeka sistemlerine daha katı kurallar getirilecek. Yapay zekayı basit yazılım sistemlerinden ayıracak açık kriterler belirlenecek.

Yapay zekanın, hiçbir durumda üye ülkelerin ulusal güvenlik konusundaki yeterliliklerini veya bu alanda görevlendirilen herhangi bir kuruluşu etkilememesi sağlanacak. Çeşitli yüksek riskli yapay zeka sistemlerine izin verilmesi planlanırken, yüksek riskli yapay zeka sistemlerinin AB pazarına erişimi bir dizi kural ve yükümlülüğe tabi olacak. Yapay zekanın bazı alanlardaki kullanımı kabul edilemez olarak değerlendirilecek ve bu sistemler AB’de yasaklanacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x